Alzet品牌,皮膚縫合器AutoClip,Reflex,AutoClip? 1000 clips

AutoClip和Reflex兩款皮膚縫合器能幫助研究者高效的縫合傷口,簡化手術流程,節省寶貴時間,讓Alzet給藥泵的埋植過程更快捷。其中,帶9mm縫合夾的AutoClip適用于大鼠,帶7mm縫合夾的Reflex適用于小鼠。當傷口愈合后,還能利用Remover快速拆除縫合夾。整套皮膚縫合器都可高壓滅菌處理。

AutoClip 1000 clips AutoClip? 1000皮膚縫合夾

AutoClip 500 clips AutoClip? 500皮膚縫合夾

AutoClip 100 clips AutoClip? 100皮膚縫合夾